17 oktober 2023

17 oktober 2023

Datum: 17- 10-2023

Tijd:      15:00 – 17:30 uur

Locatie: Gemeentehuis Bladel

Agenda:

  1. Opening:
  2. Afscheid Jet Houbraken
  3. Voorstellen ouderenconsulent Carola van de Spijker (15:15-15:30)                                                            
  4. Vaststelling notulen 5-09-2023 
  5. Actie/besluitenlijst Oktober 2023
  6. .Mededelingen/informatie

Uitnodiging Thema tafel brede visie welzijn 13 november 16:00-18:00 uur

Uitnodiging Koepel Adviesraden lezing Hannie van Leeuwen        

7.Ingekomen stukken

                – College/raadsvoorstel Kadernota armoede bestrijding en addendum

                – Brief en Beleidsregels meedoen bijdrage Kempengemeenten 2024

                – Toelichting Factsheets Kempengemeente ( stukken vorige vergadering)

                – Toelichting Gala en Spuk

8. Rondvraag

9. Volgend overleg op 28 -11- 2023

10.   Sluiting  Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *