Samen maken we het verschil.

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

BLADEL

Adviesraad Sociaal Domein Bladel

Onafhankelijk klankbord voor participatie wet, WMO en de jeugdwet in Bladel

De Adviesraad Sociaal Domein is het formele adviesorgaan voor het College van B & W van de gemeente Bladel, “wat betreft de vormgeving, het monitoren en evalueren van het gemeentelijke Wmo-beleid”.

De Adviesraad Sociaal Domein werkt geheel zelfstandig en behartigen de belangen van alle inwoners van de 5 dorpskernen van de gemeente Bladel. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit een groep sociaal actieve inwoners uit de gemeente Bladel met ervaring, kennis en affiniteit binnen het brede sociale domein. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit totaal twaalf leden en vergadert gemiddeld zeven keer per jaar. De bijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis.

 
De Adviesraad Sociaal Domein

Onze taak

De Adviesraad Sociaal Domein brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van het Wmo-beleid aan het College, op basis waarvan het Wmo-beleid mede kan worden vormgegeven.

De Adviesraad  Sociaal Domein is alert op ontwikkelingen en knelpunten binnen de prestatievelden voor zover deze de inwoners en vooral de doelgroepen betreffen.

De Adviesraad Sociaal Domein geeft de signalen door aan de gemeente.

De Adviesraad Sociaal Domein polst, informeert en oriënteert zich actief op ontwikkelingen en knelpunten die ervaren worden in de Bladelse samenleving waar het de uitvoering van de Wmo betreft.

De Adviesraad Sociaal Domein informeert de organisaties die hij vertegenwoordigt adequaat over de ontwikkeling en praktische uitvoering van beleid en regelingen op het gebied van de Wmo.Het platform brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over de tot standkoming, uitvoering en evaluatie van het Wmo-beleid aan het College, op basis waarvan het Wmo-beleid mede kan worden vormgegeven.

De Adviesraad Sociaal Domein is alert op ontwikkelingen en knelpunten binnen de prestatievelden voor zover deze de inwoners en vooral de doelgroepen betreffen.

De Adviesraad Sociaal Domein geeft de signalen door aan de gemeente.

De Adviesraad Sociaal Domein polst, informeert en oriënteert zich actief op ontwikkelingen en knelpunten die ervaren worden in de Bladelse samenleving waar het de uitvoering van de Wmo betreft.

De Adviesraad Sociaal Domein informeert de organisaties die hij vertegenwoordigt adequaat over de ontwikkeling en praktische uitvoering van beleid en regelingen op het gebied van de Wmo.

 
 
 

Onze deelnemers

 

Cluster Senioren

Link

 

Gehandicapten Platform Bladel

Link

 

Jongeren

Link

 

Vluchtelingen

Link

 

Het Kompas

Link

 

GGzE

Link

 

Vakbonden

Link

Powered by Cordaad Welzijn

Adviesraad Sociaal Domein wordt ondersteund door Ivonne Megens van Cordaad Welzijn.

Lees meer

 

Laat je horen!

Wil je iets met ons delen? Heb je een tip of loop je ergens tegenaan? Neem dan contact met ons op.