26 juli 2022

26 juli 2022

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling notulen 19-4-2022
 3. Terugkoppeling Adviezen:
  – Advies voor de verordening Jeugdhulp
 4. Ingekomen stukken – mail eenzame jongeren (Join us) 
 5. Mededelingen/verzoeken:
  – N.a.v. notulen: aanpassing regeling energietoeslag: 
  Regeling is verlengd tot en met 31 oktober en studenten zijn niet langer uitgesloten van de regeling. 
 6. Ter kennisname:
  – Beleidsnotitie Kempenbranie (Het college heeft middels instemming met deze beleidsnotitie besloten om voor de komende vier jaar commitment uit te spreken voor het verder borgen van de IJslandse aanpak.)
 7. Presentatie door Puck Veraa
 8. Actie/besluitenlijst juli 2022
 9. Rondvraag
 10. Afsluiting

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *