24 Januari 2023

24 Januari 2023

Agenda:

UINODIGING EN AGENDA
Datum: 24-01-2023
Tijd: 15:00 – 17:30 uur
Locatie: gemeentehuis Bladel

 1. Opening:
 2. Voorstel rondje nieuw lid Monique Mentink namens GGZE Tijdelijke vervanging voor Anouk Bax: Marleen Seegers
 3. Vaststelling notulen 29-11-2022
 4. Ingekomen stukken
  Mail: platform gehandicapten
 5. Mededelingen/verzoeken Nieuw Logo ASD Den Herd naar de Mert verzet naar vergadering 7 maart 2023
  Ter advisering Woonvisie Kempen breed Kempische woonvisie presentatie: door Rick Arendsen terugkoppeling informatiemiddag 22 september 2022
 6. Ter informatie Regio visie: Samen voor Jeugd / bijeenkomst 26 januari
 7. Actie/besluitenlijst Januari 2023
 8. Rondvraag
 9. Volgend overleg op 7-03-2023
 10. Sluiting

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *